Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2013

gotswagg
0476 a756 420
piękny wieczór...
gotswagg
gotswagg
0115 27f5 420
Reposted bydivilevirustyrusty

February 27 2013

gotswagg

February 03 2013

gotswagg
2328 e54c 420
Reposted bykinkaaa kinkaaa

February 01 2013

gotswagg
3814 ec77

January 28 2013

gotswagg
Krzyczę, że czuję, że żyję mimo iż już prawie jestem martwy.
— Miuosh
Reposted fromkarr4mba karr4mba vianeverlookback neverlookback

January 17 2013

gotswagg
spoko, zapomnę.
Reposted fromwhatyouneed whatyouneed viaterefereere terefereere
gotswagg
7447 f76c 420
gotswagg
Cza­sem człowiek sądzi, że uj­rzał już dno stud­ni ludzkiej głupo­ty, ale spo­tyka ko­goś, dzięki ko­mu do­wiaduję się, że ta  stud­nia nie ma jed­nak dna. 
— Stephen King
gotswagg
trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem"
gotswagg

January 12 2013

gotswagg
Play fullscreen
PIĘKNE
gotswagg
5997 964d 420

Wypijasz kolejną kawę i idziesz umyć zęby tylko po to, aby odlepić starą nikotynę z języka i zrobić miejsce dla nowej. gotswagg
5607 e8e5 420
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viacarmeloooove carmeloooove

January 07 2013

gotswagg
1726 4a9b 420
Reposted fromDaveFallen DaveFallen viaolgush olgush
gotswagg
5912 f56c 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaSayid Sayid
gotswagg
gotswagg
I to nie jest żaden weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie.
— Żulczyk, a kto.
gotswagg
She said she drinks too much, to make the nights go by.She was barely conscious, breathing through a straw.She held my hand and kissed my lips.She begged me to help her feel.And I said I can make you feel it..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl